Aynı Olanı Bulma

Bu çalışmamızda çocuklarımızdan sıralanmış nesnelerden aynı olanları bulmaları istenmektedir.