Dünya Su Günü

“Doğanın efendisi değil yalnızca bir parçasıyız!”

Doğayı bilinci, doğal kaynakları doğru kullanmak ve korumak gibi konuların okul öncesi eğitimde muhakkak ele alınması gereken kavramlar olduğunu düşünüyorum. Bir okulöncesi eğitim kurumunda çalıştığım dönemde doğa ile ilgili belirli gün ve haftalar bizim en özel günlerimiz olurdu. Bunlardan biri de Dünya Su Günü. Çocuklarla yaptığımız çeşitli etkinliklerden biri de resim çalışmasıydı. Çocuklardan her biri “Su” ile ilgili harika resimler yapmıştı ve bir öğrencim yaptığı resmi bana şöyle anlattı:

“Eğer su olmasaydı; yağmur da yağmazdı, gökkuşağı da çıkmazdı.”

Bizlerde tıpkı cümlede olduğu gibi kaybedeceklerimizi düşündüğümüzde sorunun önemini daha iyi kavrayacağız sanırım.

Bütün özel günlerde “bir gün değil her gün” sloganını hatırlatırız, ben her elimi yıkadığımda öğrencimin bu cümlesini hatırlıyorum. Sizler de suyla her temasınızda bunu hatırlayın lütfen!

Dünya Su Günü Tarihçesi

Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı yapmaktadır. Öte yandan, nüfus ve ekonomik faaliyetler arttıkça birçok ülke hızla su sıkıntısı çeker duruma gelmekte ya da ekonomik gelişmeleri kısıtlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma politikası doğrultusunda, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası her düzeyde geliştirilmelidir.

Su, hayatın kaynağı, dünyanın 3/4’ü; vücudumuzun % 80’i su. Kana kana içtiğimiz, duş yaptığımız, yağmur olup yağdığında sevdiğimiz ama sel olup aktığında korktuğumuz su.
Su insan için çok önemli. Ama öte yandan da dünya nüfusunun artması, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, suyun yeryüzündeki dağılımı ve kullanım şekli, su ile ilgili ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. İşte bu konudaki gerçeklerin bir kısmı:

  • Dünyadaki tatlı suyun %80 i buzul olarak kutuplardadır.
  • Dünyadaki nehirlerin yaklaşık 2/3ü (yaklaşık 300 nehir) sınır ötesi su olarak bir kaç komşu ülke tarafından paylaşılmaktadır. Bu nehirlerin hemen hemen tamamı komşu ülkelerle sorunlara yol açmaktadır.
  • Yaklaşık 1,1 milyar insan temiz içme veya kullanım suyundan yoksundur.
  • Her yıl yaklaşık 5 milyon insan temiz su ile ilgili hastalıklardan dolayı ölmektedir.
  • 2025 yılında dünya nüfusunun üçte biri şiddetli derecede su sıkıntısı çekecektir.
  • Halen dünyada 2,8 milyar insan şehirlerde yaşıyor, bu rakam 2025’te 4,5 milyara yükselecek. Şehirler temiz suya daha fazla ihtiyaç duymakta olup aynı zamanda da daha büyük atık su sorununa yol açmaktadırlar. Şehir nüfusunun artması ciddi su sorunlarını beraberinde getirecektir.
  • Ülkemizdeki 3200 belediyenin yaklaşık 50 adedi kanalizasyon sularını arıtmaktadırlar. Başka bir deyişle nüfusumuzun yaklaşık 50 milyonuna ait kanalizasyon suları doğrudan nehirlere dolayısıyla göl ve denizlere akmaktadır.

Bunlar, su ile ilgili gerçeklerin sadece bir kısmı. Bu ve buna benzer konuların ciddi bir şekilde dünya gündemine gelmesiyle BM Genel Kurulu 1993 yılı Aralık ayında aldığı bir kararla her yılın 22 Mart gününün ” Dünya Su Günü” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1992 yılında Rio de Janerio’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda dünyada suyun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart gününün “Dünya Su Günü” olarak kutlanmasına karar vermiştir. Ortaya çıkışı BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın sonuç metni olan Agenda21’in su kaynaklarının gelişimi ile ilgili 18. bölümüne dayanan Dünya Su Günü, suyun önemi ile ilgili bilincin geliştirilmesi ve Agenda21’de sunulan önerilerin uygulanmasının sağlanması için, bütün ülkelerin ulusal düzeyde konferans, seminer, sergi, yayın ve doküman dağıtımı gibi bir dizi etkinlik yapmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili ilk çalışmalar Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 1993’te başlatıldı.

Not: Görsel internetten alıntıdır.
Kaynak:
www.worldwaterday.org
www.memocal.com
www.dunyasugunu.org