Görsel Ayrımsallaştırma

Nesnelerin, sembollerin, şekillerin farklı duruş ve pozisyonlarını ve döndürülmüş hallerini algılama ve bu görünümler ile semboller arasındaki ilişkiyi kavrayıp başka durumlara aktarabilme becerisini içerir. Öğrenme bozukluğu tespitinde kullanılır.