İki Nokta Arası El Göz Koordinasyonu

Okulöncesi çocuklarda bilişsel gelişimin desteklenmesinde ve okuma-yazma hazırlık çalışmalarında, el-göz koordinasyonu çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalar farklı genişlik ve sınırlarda ya da rehber çizgiler olmaksızın bir noktadan diğerine kesintisiz, düz, eğimli ya da kıvrımlı çizgiler çizmeyi içerir. Dikkat yoğunluğunun ve mekânda yönelme becerisinin gelişimini izlemede kullanılır. Bu sayfa çalışmasında yukarı ve aşağı çizgi çizebilme becerisi geliştirilmek istenirken bir yandan da çocuğun “büyüme” kavramını tanıması amaçlanmaktadır.