Otizmde İlk Adım

Aydan AYDIN

EPSİLON YAYINLARI

Otizm ve çocukluğun diğer yaygın gelişimsel bozuklukları son zamanlardan artan bir ilgi görmektedir.

Bunun başlıca nedenlerinden biri otizmin giderek daha iyi tanınması ve toplum içinde rastlanma sıklığının artışıdır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan ilgiye bağlı olarak bu konuyla ilgili etkinlikler ve yayınlar artmaya başlamıştır.

Yine de henüz otizm konusunda hazırlanmış, otizmi tanıtıcı ve otistik çocukların eğitimi ile ilgili çalışmaların yeterli sayıya ulaşmadığı görülmektedir. Bu kitap, mevcut yayınlara bir yenisini eklemek ve ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlanmıştır.

Kitapta öncelikle otizmi tanıtıcı bilgilere, hemen ardından, otistik çocukla ilişki kurmak için yapılması gerekenlere yer verilmiştir.

İlişki kurma becerisinin öğretiminin ardından otistik çocukların eğitimi için gerekli olan dikkat kontrolü, davranış değiştirme, algı gelişimi, taklit ve oyun, tuvalet eğitimi ve dil gelişimi konularına sırasıyla değinilmiştir.

Çalışmamızın anne babalar, eğitimciler ve konuyla ilgilenenler için yararlı olacağına inanıyoruz.

(arka kapaktan)