Sayı Çalışması

Bu çalışmamızda çocuklarımız labirentin başlangıcındaki sayı kadar olan nesne grubuna giden yolu bulmaya çalışacaklar.