Sayılarla Nokta Birleştirmece

Okulöncesi çocuklarda bilişsel gelişimin desteklenmesinde ve okuma-yazma hazırlık çalışmalarında, elgöz koordinasyonu çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalar farklı genişlik ve sınırlarda ya da rehber çizgiler olmaksızın bir noktadan diğerine kesintisiz, düz, eğimli ya da kıvrımlı çizgiler çizmeyi içerir. Dikkat yoğunluğunun ve mekânda yönelme becerisinin gelişimini izlemede kullanılır.  Bu çalışmada çocuklarımız sayıları takip ederek resmi tamamlamaya çalışacaklar.