Yazılar

Parça-Bütün Kavramı

Kavram, aralarında belirli özellikleri paylaşan bir grup nesne…