Yazılar

Görsel Ayırtetme

Görsel algı konusu; görsel ayırdetme, görsel eşleştirme,…