Farklı Olanı Bulma

Benzer şeyleri eşleştirme, farklı olanı bulma alıştırmaları, çocukların temel akıl yürütme becerisinin ve görsel algının gelişmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.