Görsel Ayırtetme

Görsel algıya yönelik bu çalışmamız yön/pozisyon farklılıklarını ayırtetmeye yöneliktir.