MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ve High Scope Yaklaşımının Karşılaştırılması

High/Scope okulöncesi eğitim programının çocuğu merkeze alan bir program olduğu görülmektedir. High/Scope programının çocuklara etkin öğrenme fırsatları ve olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi sağlayarak çocuklarda bağımsız düşünme, insiyatif, tutarlılık ve yaratıcılık gibi önemli becerilerin gelişimini desteklediği bilinmektedir. Çalışmalar, High/Scope programının uzun vadede de daha az suç işleme, iş ve aile hayatında daha başarılı olma gibi önemli etkilerinin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalarda ayrıca, High/Scope programının risk altındaki çocukların gelişimini ve akademik başarılarını da olumlu yönde arttırdığına ilişkin bulgular elde edilmiştir.

High/Scope programı ile Türkiye’deki anaokullarında uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı’nın anaokulu programı arasında benzerlik ve farklılıklar olduğu bilinmektedir. High/Scope yaklaşımı çocuk merkezli olmasına, çocukların bireysel olarak karar verip uygulamalarına karşın MEB programının daha çok öğretmen merkezli uygulandığı, çocukların ne yapacağına öğretmenlerin karar verdiği, sınıfların kalabalık olması nedeniyle daha çok grup çalışmalarına ağırlık verildiği görülmektedir.

Bunun yanında High/Scope yaklaşımında yer alan planla-yap-değerlendir süreci ile MEB anaokulu programında yer alan serbest zaman etkinlikleri benzer amaçlara hizmet eden aynı tür etkinliklerdir. Planla-yap-değerlendir sürecinin planlama zamanında yetişkin çocuklara hangi masa veya köşede çalışmak istediklerini, bu köşe veya masada ne yapmak istediklerini, hangi malzemelerle çalışmak istediklerini sorar ve tüm çocuklar planlarını yaptıktan sonra çalışma zamanı başlatılır. Çalışma zamanında yetişkin, çocukları gözlemler ve gerektiğinde onlara rehberlik eder. Değerlendirme sürecinde ise yapılan çalışmalar anlatılır, çocukların planları doğrultusunda çalışıp çalışmadıklarına bakılır.

MEB anaokulu programında yer alan serbest zaman etkinliklerinde de köşe ve masa etkinlikleri bulunmaktadır. Çocuklar sabah sınıfa girdiklerinde köşe ve masa etkinlikleri hazırlanmış olup çocuklar istedikleri köşe veya masada çalışabilmektedir. Ancak serbest zaman etkinliklerinin uygulanması sırasında bazı aksaklıklar gözlenmektedir. Öğretmenlerin çoğunlukla serbest zaman etkinliklerini aynı anda çocuklara sunmadıkları, önce köşe etkinliklerini daha sonra masa etkinliklerini uyguladıkları ya da masa etkinliklerini aynı anda sunmak yerine çocuklara önce yoğurma maddelerini, sonra kağıt işlerini, daha sonra boyama etkinliğini yaptırdıkları gözlenmektedir. Yine bu etkinlik sırasında çocuklardan yetişkinler gibi mükemmel ürünler yapmalarını bekledikleri sıklıkla gözlenen bir durumdur. Bu durumda öğretmenler çocuklara kendi tercih ve planlarını yapma ve uygulama fırsatı vermemekte, sürece değil ortaya çıkacak ürüne önem vermektedirler. Öğretmenlerin ürün merkezli çalışmaları çocukların da ürüne önem vermesine yol açabilmekte ve çocuklarda yaratıcı düşünme, tutarlılık, inisiyatif kullanma gibi becerilerin gelişimine olumsuz etkileri olabilmektedir.

MEB anaokulu programının tam olarak uygulandığında çocuklarda yaratıcılığı, kararlar alıp uygulamalarını destekleyici nitelikte olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin High/Scope programı ve MEB anaokulu programı ile birlikte nasıl kullanılabileceği hakkında bilgilendirilmeleri için hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenebilir. Bu seminerlerde uygulama örnekleri de verilerek uygulama ilkelerinin daha iyi anlaşılması sağlanabilir. Okullarda MEB anaokulu programından vazgeçilmeden, High/Scope yaklaşımında çocuklara sunulan tercih yapma, tercihleri doğrultusunda plan yapma ve çalışma, sınıf düzenini çocuklarla birlikte oluşturma vb. gibi temel özelliklerin de bu programla iç içe kullanılması halinde erken çocukluk eğitimi daha başarılı ve nitelikli olacaktır.

Kaynak
Araş. Gör. Raziye GÜNAY BİLALOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
1 cevap
  1. gulin ilter
    gulin ilter says:

    4+4+4 sistemine göre müfredatınız ne zaman yayınlanacak? Yapacağımız eğitim programı hazırlıklarından önce okuyup incelemek istiyoruz.

Yorumlar kapalı.