Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklar İçin Yaratıcı Drama

 

Serap Aydan CELEP, Ebru TANJU, Mübeccel GÖNEN, Semra ŞAHİN, Arzu İpek YÜKSELEN

EPSİLON YAYINEVİ

Drama uygulamaları, özellikle günümüzde, eğitimciler tarafından çocukların okulöncesi dönemde algılarını ve kavram duygularını geliştirebilmeleri için oldukça sık kullanılan bir yöntemdir.

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitiminde dramanın kullanılmasını konu alan bu kitap, bu çocukların her şeyden öte kendilerine güven duymayı öğrenmesini ve bir gruba dâhil olmanın getirdiği tatmini yaşamasını sağlaması açısından oldukça değerli bir kaynaktır.