Özel Gereksinimli Çocuk / Zihinsel ve Duygusal Gelişim

Stanley I. GREENSPAN

ÖZGÜR YAYINLARI / Çocuk Eğitimi Dizisi

Prof. Dr. Stanley I. Greespan tüm dünyada son yirmi yılın çocuk gelişimi, eğitimi ve tedavisi konularında; bir hekim, yazar, hoca ve analist olarak en önde gelen isimlerinden biridir.

Bu kitap gelişimsel bozuklukları olan çocukların ebeveynleri için yazılmıştır, doğal olarak onlarla sınırlı olmayıp, konu ile ilgili olan her profesyonel, kitaptan yararlanabilir.

Otizm, otistik spektrum hastalığı, yaygın gelişimsel bozukluk (PDD), başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk (PDDNOS), çok sistemli gelişim bozuklukları, geri zekalılık, beyin (çocuk) felci, down sendrom’u, bilişsel gecikmeler / ya da bozukluklar, dil gelişimi gecikmeleri / ya da bozuklukları, düşük kas tonu (hypotonia), duygusal bütünleşme rahatsızlığı, dikkat bozuklukları (ADD ve ADHD’yi de içeren), kromozomsal, metabolik ya da sinir sistemini zorlayan benzer rahatsızlıklar; sinir sisteminin ilerleyici olmayan, fakat çocuğun iletişim kurabilme ve öğrenmesini engelleyen durumlar.

Bu kitap, işitme ya da görme özürlü çocukların özel gereksinimlerini tartışmamakla beraber, burada söz konusu tedavisel yaklaşımlar, onlara da uygulanabilir.

(arka kapaktan)