Rehberlik Programlarındaki Değişiklikler

1. ve 5. Sınıflarda Rehberlik Dersleri Artık Yok!

Bu yıl uygulanmaya başlanan 4+4+4 eğitim sistemiyle ilgili olarak uzun uzun konuştuk, bolca da eleştirdik. Eleştirilerimizin ana konusu ise çoğunlukla ilkokula başlama yaşı ve seçmeli dersler idi. Fakat bu sistemle daha birçok konuda da yenilik ve değişimler meydana geldi. Değişimlerden biri de rehberlik ve psikolojik danışmanları ilgilendiriyor.

Eğitim öğretimin yılının başlangıcında tüm rehber öğretmen arkadaşlarıma iletilen aşağıdaki yazıyla birlikte, 1. ve 5. sınıfların ders saatlerinde rehberlik dersi olmadığından dolayı rehberlik programı uygulanmayacağı, rehberlik hizmetleri ve uygulamalarının ders saatlerine bağlı olmadan gerçekleştirilmesi gerektiği duyuruldu. Yeni sistemle birlikte rehberlik hizmetlerine en çok ihtiyacı olan sınıf seviyelerinde böyle bir uygulamaya gidilmiş olması ne kadar doğru tartışılır.

Rehberlik programının yetersiz kaldığını ve yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünen biri olarak, yeni bir çalışma hazırlamadan var olanı uygulamadan kaldırmanın, her ne kadar -çeşitli amaçlarla- tam anlamıyla verim alınamasa da rehberlik saatlerini eğitim programından çıkarmanın üzerinde düşünülmeden alınmış bir karar olduğu inancındayım. Bu iki sınıf seviyesinin dışındaki sınıflarda rehberlik programını uygulamaya devam etsek de birkaç yıl içinde aşamalı olarak diğer kademelerde de rehberlik saatlerinin kaldırılmasının hazırlığı yapılıyor. Yeniliğe ve değişime karşı değilim, fakat etraflıca düşünülmeden uzmanlarına ve uygulayıcılarına danışılmadan ve yerine yenisi konulmadan bir şeylerin değiştirilmesine de tahammül edemiyorum.

Rehber öğretmen arkadaşlarım eminim ki kendi mesleki bilgi ve çabaları ile bu iki sınıf seviyesinde rehberlik ders saatlerinin olmayışından doğan boşluğu dolduracaklardır. Fakat rehber öğretmeni olmayan okullarda durumun olumsuz etkisi epey bir hissedilecektir.

Okul Öncesi Rehberlik Programı Uygulanmaya Başlandı!

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili yaşanan bu olumsuz gelişmeden sonra, ilköğretim seviyesinde rehberlik programlarını kaldıran MEB, “Okulöncesi Rehberlik Programını” öncelikle seçilen pilot okullarda önümüzdeki yıllarda da bütün okulöncesi kurumlarda uygulamaya koyacaklarını duyurdu. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için en büyük gerekliliklerden biri de okul rehberlik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesidir. MEB’in okul öncesi eğitim için rehberlik hizmetlerini gerekli görmesi ve böyle bir program hazırlaması oldukça sevindirici, fakat aynı MEB nasıl oluyor da ilk ve ortaokul seviyesinde yeni bir program hazırlamadan varolan rehberlik programını uygulamadan kaldırıyor anlamış değilim.

“Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!” demekten kendimi alamıyorum.

NOT: MEB Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Programı’nı indirmek için tıklayınız.