Sayı-Nesne Eşleştirmeleri

Bu çalışmamızda çocuklarımız sayı-nesne eşleştirmeleri yoluyla sayı kavramını daha iyi pekiştirecekler.