Dizi Oluşturabilme

Sıralama çalışmaları, nesneleri belirli bir düzene göre sıralama, bir sıra içinde verilmeyen ya da yanlış sırada verilmiş şekillerin hareket ve zaman sırasına göre dizilebilmelerini içerir. Hikâyenin parçaları arasındaki ilişkiyi sezebilme, zaman ve mekânda sıralama, kısa süreli hafıza ve sentez yapabilme becerilerinin gelişimini izlemede kullanılır. Bu çalışmamız belirli bir kurala göre dizilmiş nesnelerden oluşan sıralamayı devam ettirme becerisini geliştirmek amacıyla yapılmıştır.