Sayı Çalışması

Sayı kavramı, nesneleri sınıflara ayırmak seriler oluşturmak ve ilişkileri anlatmak için bu işlemleri birleştirme yeteneğini içerir. Örneğin, 4 rakamı dört birimden oluşan bir sınıfı ifade eder. Bu birim herhangi bir nesne ya da olay olabilir. Örneğin, boncuk, araba, millet, vb. gibi. Aynı zamanda 4 rakamı bu sınıfın üç birimlik bir sınıftan çok, beş birimlik bir sınıftan da az olduğunu ifade eder. Bir başka değişle, çocuk hem bir sınıf içindeki nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini, hem de bu sınıfın diğerlerine olan göreli durumunu anlamalıdır. Dört denilince bu sayıya varana dek olan nesneler sayılmalıdır. Sayı kavramı gelişme ve deneyimler sonucu oluşur. 1-3-5-6 sayılarını içeren bu çalışmamızda nesne-sayı ilişkisi üzerinden eğlenceli bir boyama çalışması oluşturulmaya çalışılmıştır.