Büyük-Küçük Kavramı

Kavram, aralarında belirli özellikleri paylaşan bir grup nesne veya olaya verilen semboldür. Diğer bir değişle, benzer özelliklere sahip olay, fikir ve nesneler grubuna verilen ortak isme kavram denir. Kavramlar yaşadığımız çevrenin karmaşıklığını azaltarak, çevremizi tanımlamamıza yardımcı olur. Okulöncesi dönemde kavram gelişimi oldukça önemli bir husustur. Bu çalışma, büyük-küçük kavramını tanımaya yönelik bir sayfa çalışmasıdır.