Şekil Kavramı – Daire

Kavram, aralarında belirli özellikleri paylaşan bir grup nesne veya olaya verilen semboldür. Diğer bir değişle, benzer özelliklere sahip olay, fikir ve nesneler grubuna verilen ortak isme kavram denir. Kavramlar yaşadığımız çevrenin karmaşıklığını azaltarak, çevremizi tanımlamamıza yardımcı olur. Okulöncesi dönemde kavram gelişimi oldukça önemli bir husustur.

Şekil kavramı, 3-6 yaşlar arasında gelişim gösterir. Ancak çocuğun şekilleri ayıredebilmesi, yani farklı olarak algılanması, kesinlikle şekil kavramı geliştirdiği anlamına gelmez. Örneğin, çocuk topu diğer bir nesne olan topaçtan ayırsa bile, aralarındaki farkın “yuvarlaklık” olduğunu kavrayamayabilir. Eğer çocuktan çeşitli nesneler arasında “yuvarlak” olanları bir tarafa ayırması istendiğinde bunu başarabilir ve örneğin topu,portakalı vb. Nesneleri diğerlerinden ayırabilirse, şekil kavramı edinmiş olur. Aynı şekilde “portakalın şekli nedir” diye sorulunca doğru yanıtlarsa, şekil kavramı oluşmuştur. Kavramı oluşturmada ilerleme sağlamak için çocuğa çeşitli alıştırmalar verilebilir.