Yazılar

Şekil Kavramı – Daire

Kavram, aralarında belirli özellikleri paylaşan bir grup nesne…