Öğrenciler hafta sonu da okula gidecek, ama ders için değil!

Milli Eğitim Bakanlığı, kültürel ve sportif bir faaliyet alanı olarak da hizmet vermesi ve bu yolla öğrencilerin okulu daha çok sevmesi adına, okulların her gün açık olması ile ilgili bir proje başlatacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer “Hayalim!” diye adlandırdığı projeyi “Öğrenciler hafta sonu da okula gidecek, ama ders için değil! Okullar sadece derslikleri olan, fiziki alanlar olarak görülmemeli. Okullarımız, bizim iç dünyamızı, vizyonumuzu yansıtan mekanlar olarak algılanmalı. Bu açıdan bakıldığında fiziki mekanların sadece derslik olarak görülmesi bizim başarılarımızın önündeki en önemli engellerdendir. Okulları öğrencilerin ve velilerin kullanabildiği, rahat girip çıkabildiği ve hatta kendi ailevi veya sosyal, kültürel faaliyetlerini yapabildikleri mekanlar haline getireceğiz.” cümleleriyle anlattı.

Projeyle birlikte okulların kapıları velilere de açılıyor, çünkü haftasonu okullarda yapılacak sportif ve kültürel faaliyetlere ebeveynlerin de aktif olarak katılması amaçlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte eğitim sistemimizdeki iki büyük eksiklik -ebeveyn katılımı ve ders dışı etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek- adına büyük bir adım atılmış olunacak.

Okul, öğretmen, veli ve öğrenci işbirliğine dayanan projenin uygulanabilmesi için öncelikle okullarımızın kültürel ve sportif alanlarda, fiziksel alan ve materyal anlamında desteklenmesi gerektiği açık. Bir çok okulumuzun bir spor salonu ya da bilgisayar labaratuvarına sahip olmaması ve bazı yerleşim yerlerinde bir okulun bile olmaması projenin önündeki en büyük engel. Dolayısıyla öncelikle okullarımızın  kültürel ve sportif alanlarla donatılması gerekiyor. Bir diğer önemli hususta veli ve öğrencilerin projeye katılım konusundaki motivasyonlarının artırılması, bununla ilgili en önemli görev öğretmen arkadaşlarımıza düşüyor.

Proje bütün yönleriyle değerlendirildiğinde eğitim sistemimiz adına büyük yenilikler sağlayacak fakat uygulamaya geçirilmesi ile ilgili sürecin nasıl ilerleyeceğini zaman gösterecek. Umarız birçok proje gibi raflarda tozlanıp unutulmaz ve bir an önce uygulamaya geçer.

Psk. Hatice Atmaca